De adviseur

De praktische wijsheid op de tegeltjes aan de muur bij de adviseur:

– iets beginnen is niet zo moeilijk, iets volhouden en afmaken wel; het vereist doorzettingsvermogen en lange adem

foto Renske Valk

– de meeste veranderingen in organisaties lukken pas als ze zijn opgenomen in dagelijkse handelingspatronen

– de adviseur doet zijn werk in commitment aan de opdrachtgever of beter: aan diens opdracht,  maar verliest nooit zijn onafhankelijkheid

– de expertise van de adviseur is alleen nuttig indien die wordt uitgedrukt in termen van toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

– niet het vele is goed maar het juiste en het juiste is vaak niet veel

– veranderingen invoeren betekent ook bevestigen wat al goed ging

– ten onrechte krijgen hoe-vragen altijd veel aandacht terwijl de wat- en waartoevragen toch veel interessanter zijn

– de opdrachtgever is vaak deel van het probleem dat hij aan de adviseur voorlegt; het is goed om dit tevoren met elkaar te wisselen

– het loopt altijd anders

– bij verandering weet men vaak beter waar men bij weg wil dan waar men naar toe wil; het vertrek is scherper bekend dan de bestemming

– veel bestuurders en toezichthouders doen zichzelf tekort: ze weten meer en kunnen meer dan ze zelf vaak voor mogelijk houden

– niet de bestuurlijke conclusie is de belangrijkste opbrengst van een debat maar de gedachtenwisseling op basis van meervoudigheid van perspectieven die eraan vooraf gaat

Comments are closed.