Algemeen

Governance algemeen

De zachte kant van governance. Tien principes van goed onderwijsbestuur. Samen met Jos van Elderen. Uitgave B&T, 2016

Rondetafel gesprek over de ontwikkeling van governance, december 2013:

http://www.pimbreebaart.nl/blog/?p=1284

‘Toezicht trekt aan’ (in) SchoolManagement Totaal, juni 2013, pag. 18-20.

‘De menselijke maat. Verkenning van een moeilijk begrip’ (in) SchoolManagement Totaal december 2012, nr 6, pag. 28-30.

Boekbesprekingen Waar is de raad van toezicht? door Goos Minderman en Falend toezicht in semipublieke organisaties? door Rienk Goodijk (in) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, jrg 24 nr 3, 2012, pag. 174-188.

‘Schoolbesturen in de schijnwerper’ , verschenen in Schoolmanagement Totaal, september 2012. Downloaden Schoolmanagement Totaal Schoolbesturen in de schijnwerper

Aandachtspunten jaarlijks bezoek raad van toezicht  aan een onderwijslocatie/school. Verschenen 2 januari 2012. Downloaden: Aandachtspunten jaarlijkse bezoek raad van toezicht aan de onderwijslocatie

E-book Kleine Filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs. Gratis te downloaden Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs. december 2011.

Over goed bestuur en hoe dat gaat ‘in het veld’, lezing symposium Goed Onderwijsbestuur Den Haag 27 mei 2010, download symposiumbijdrage Goed onderwijsbestuur 27 mei 2010

Drie hoofdstukken (te weten: ‘governance: de stand van zaken’, ‘goed bestuur en informatievoorziening’, en ‘raden van toezicht’) in: F. J.G. Janssens en C.W. Noorlander, Goed onderwijsbestuur. Opstellen over een nieuwe besturingsfilosofie van het onderwijs. Boom Lemma 2010

Informatie en interventie. Toezicht houden, hoe doe je dat? Thema SBM, maart 2009, nr 73.

‘Functiescheiding bestuur en intern toezicht in de praktijk. Is er nieuw leven voor het dagelijks bestuur?’ (in) School en wet, december 2007 nr 6, pag 10

Bestuursmodellen als spiegel. Thema SBM, oktober 2007, nr 58

Governance in de praktijk: veranderende relatiepatronen. Thema SBM, juni 2006, nr 46

Dilemma’s in governance, Thema SBM, februari 2006, nr 42

Interne governance, Thema SBM, januari 2006, nr 41

Educational governance. Bestuur op hoofdlijnen of raad van toezicht. Voorburg 2005.

De raad van toezicht. Thema bij SBM, november 2004, nr 29.

‘Greep krijgen op educational governance’(in) School en Wet, jurisprudentie Onderwijswetten. Nr. 7, oktober 2004, pag. 276- 281

met Peter Groeneveld, School, bestuur en maatschappij, Thema bij SBM, december 2003, nr 20

Commissie Strikwerda, Goed bestuur, goed onderwijs. Voorburg 2003

Besturen is te leren, Deventer: Kluwer 1992, serie Focus School Besturen.

‘Waarden en normen in het handelen van een schoolbestuur’ (in) Bulletin. Tijdschrift enz. jrg. 20 (1992), nr. 5, pag. 16-22.

Facetten van besturen. Voorburg 1990. (serie Bouwstenen voor beleid nr. 5).

De kunst en de praktijk van het schoolbesturen. Voorburg 1990. (serie Bouwstenen voor beleid, nr. 4)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>