Expertise

Domeinen van expertise zijn:

governancevraagstukken: vragen die te maken hebben met goede relatiepatronen tussen de toporganen in onderwijsorganisaties maar ook vragen die te maken hebben met de maatschappelijke positionering van organisaties.

– kwaliteitszorg, in het bijzonder visitaties: ik begeleid scholen die collegiale visitaties willen organiseren (‘bij elkaar in de keuken kijken’) en zit elk jaar een aantal visitatiecommissies voor waarmee ik nieuwe voorzitters opleid.

In al mijn advieswerk en bij het geven van in company trainingen aan besturen, aan raden van toezicht, aan schoolleiders en/of bovenschoolse directeuren, gebruik ik niet alleen moderne inzichten maar ook een schat aan praktijkervaring, opgebouwd in meer dan 25 jaar actief zijn in het bestuur van het onderwijs.

Behalve dat ik besturen, directeuren en (interne) toezichthouders in het onderwijs adviseer, treed ik op als inleider en/of spreker op conferenties over governancevraagstukken en ben ik vaste of gastdocent aan verschillende leergangen voor managers.

Comments are closed.