Projecten en opdrachten

Een greep uit de opdrachten en projecten…..

……… 2016

We schrijven 17 december 2015. De agenda voor de eerste helft van 2016 loopt al aardig vol met:

– een nieuwe ronde audits Technasium

– verschillende collegiale visitaties in opdracht van de scholen voor voortgezet onderwijs die samenwerken in Semper Movens.

– verschillende collegiale visitaties in opdracht van OVO Zaanstad.

– evaluaties van raden van toezicht zoals van het Erasmus college te Zoetermeer, Stichting Agora te Zaandam, PROO Leiden,

– trainingen van raden van toezicht zoals van Scholen van Oranje te Dordrecht, De Passie in Houten, Kind en Onderwijs te Rotterdam, Stichting Westelijke Tuinsteden te Amsterdam.

– leergangen kwaliteitszorg primair onderwijs resp. voortgezet onderwijs.

……..2015

In opdracht van de PO-Raad ga ik een handboekje schrijven voor medewerkers kwaliteitszorg primair onderwijs. Prachtige opdracht! Boekje moet uiterlijk in maart 2016 verschijnen.

Steeds vaker mag ik met schoolbesturen van verschillende levensbeschouwelijke richtingen zoeken naar de manier waarop verantwoord met (verschil én overeenkomst in) identiteit kan worden omgegaan bij bestuurlijke samenwerking-over-de-richtingen-heen.

Verschillende bestuurders hebben behoefte aan een kritische praatpaal. Bij voorkeur gaan we samen wandelen.

Voor de bestuurders van de in Via samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs op de Veluwe viaorganiseerde ik conferenties waaraan medewerking werd verleend door prof. dr. Gert van Dijk, prof. dr. Edith Hooge en prof. dr. René ten Bos.

 

Ook dit jaar weer veel evaluaties van raden van toezicht. Ik noem er een paar: het Noordik in Almelo, Stichting Bijzonderwijs in Amsterdam, Hogeschool Marnix Academie in Utrecht, het Almere College in Kampen, SKPO te Eindhoven, Eduvier te Lelystad.

boekVoor mij persoonlijk de meest enerverende opdracht tot nu toe was de uitnodiging om op uitnodiging van CSG De Goudse Waarden te spreken over het boek Kairos van de Nederlandse filosofe Joke Hermsen.

Kopwerk-logo-jpeg

Het college van bestuur van Stichting Kopwerk te Den Helder vraagt schooltijlogo250pxhoogmij om te onderzoeken of er draagvlak aanwezig is voor een overdracht van de scholen van de Stichting Schooltij te Texel aan de Stichting Kopwerk.

Veel raden van toezicht ‘doen het graag goed’ en willen getraind worden.Ik verzorg een dagdeel voorspou de RvT van SPO Utrecht, voor een aantal raden van toezicht in Zeeland, SCOH te Den Haag, RSG Aletta Jacobs te Hoogezand, Stichting Amstelwijs te Amstelveen, Sarkon te Den Helder, Stichting VO te Amsterdam-Zuid, Stichting Kolom te Amsterdam, AMOS Amsterdam, PIT (PCOAZ) in Zwijdrecht.

Ook de raad van toezicht van SKO Volendam vraagt om trainingen op maat in goed bestuur. Andere toezichthouders sluiten zich hierbij aan.

De raad van toezicht van SSVO in Emmeloord geeft opdracht om. met hén, een toezichtkader op te stellen dat richting en helderheid geeft aan hun handelen en aan de relatie tot het bestuur.ssvo

logo-pentanova

 

 

Ik verzorg weer een gastcollege governance aan de masteropleiding van Penta Nova.

Verder draai ik mee in de leergangen kwaliteitszorg Primair onderwijs resp. voortgezet onderwijs die B&T ook dit jaar weer verzorgt.

technasium_logoDe Stichting Technasium gunt B&T opnieuw de opdracht om audits uit te voeren op een serie scholen die het vak Onderzoek en Ontwerpen volgens de richtlijnen van de Stichting uitvoeren. Steeds weer verbazingwekkend wat dit vak met leerlingen doet!

Voor Renn4 in Groningen mag ik weer het binnenkort aflopende strategische beleidsplan evalueren.renn4

……..2014

Sommige onderwijsaanbieder blijken behoefte te hebben aan een goede reflectie op de inrichting van hun governancestructuur en vragen een blik van buiten. Voorbeelden: het bestuur van het Mendel College in Haarlem, het bestuur van Kees Boeke Kindergemeenschap en het bestuur van Scholen van Oranje in Dordrecht.

En nog meer evaluaties van raden van toezicht/toezichthoudende besturen. Hieronder een aantal uit het eerste halfjaar. maar er kwamen er nog meer: de raad van toezicht van CVO-AV in Gorinchem, Stichting Palludara in IJlst, de stichting voor ouderenzorg Cedrah, Stichting Present in Grootebroek, …

De VO-academie van de VO-raad vraagt ons onderzoek te doen naar de effecten van buitenlandse studiereizen op het functioneren van schoolleiders.

De Stichting Technasium, de landelijke koepel voor scholen met die het technasiumonderwijs verzorgen, heeft een nieuwe kwaliteitssystematiek ontwikkeld. Na een aantal proefaudits in het najaar van 2013 mag Van Beekveld&Terpstra dit jaar 20 audits uitvoeren. Prachtig project om te leiden.

De Cooperatie Voortgezet Onderwijs, een cooperatieve verenigingen van zelfstandige scholen in het voortgezet onderwijs, jubileert. Rob Vinke en ik mogen de lustrumlezingen verzorgen.

De raad van toezicht van Meerkring in Amersfoort wil zich verder professionaliseren en vraagt om begeleiding bij de opstelling van een toezichtsplan.

Ik mag weer de nodige evaluaties of studiebijeenkomsten van raden van toezicht  leiden. Ik ontvang opdrachten van SSVO in Emmeloord, het sg Gomarus in Gorinchem, AVOO in Apeldoorn, OSG Singelland in Drachten, Lauwers&Eems in Warffum, het Nieuwe Lyceum in Zeist, KSG De Breul in Driebergen

In opdracht van Lauwers&Eems en VCPO Noord-Groningen stellen collega Gerben Zonneveld en ik toekomstscenario’s op om het hoofd te kunnen bieden aan de forse krimp in de regio. Het rapport komt in allerlei media aan de orde; bijvoorbeeld http://www.vosabb.nl/grotere-scholen-in-krimpend-noord-groningen/

Voor Radar en Obase, twee aanbieders van basisonderwijs leid ik de gesprekken die moeten leiden tot een nieuw, samenhangend geheel van basisscholen op Schouwen-Duiveland nu duidelijk is dat demografische krimp de komende jaren zal leiden tot een forse terugloop in het aantal leerlingen op de scholen. Fusies zullen noodzakelijk zijn. We maken van de nood een deugd door tegelijkertijd te kiezen voor een forse kwaliteitsimpuls. Dit project is te volgen op www.rrrits.nl.

….. 2013

In opdracht van de bestuurders die samenwerken in VIA organiseer ik  een serie bestuurdersconferenties, Crossing borders waarin bestuurders uit verschillende sectoren elkaar ontmoeten en worden geinspireerd door sprekers van naam. Download de vooraankondiging:

Crossing Borders Conferenties 2013 – 2014

Raden van toezicht laten zich graag bijstaan door een extern deskundige. Ik heb opdrachten van Accent Scholengroep Aalten, de Passie in Houten,http://www.prooleiden.nl/templates/PROOLEIDENtest03/images/Header.jpg de Tjongerwerven in Donkerbroek, St CVO Baarn/Soest (Griftland College en Waldheim mavo), Anna van Rijn in Nieuwegein, Stichting Proo Leiden, Christelijke Hogeschool Ede, Christelijke Hogeschool Driestar Educatief                                                              

Stichting Present in Grootebroek, Spinoza scholengroep Voorburg.

 

Collegiale visitaties blijven doorgaan. In de eerste maanden van dit jaar leid ik de visitaties van het Veurs College in Leidschendam en van het Gymnasium Novum in Voorburg. Er zijn afspraken gemaakt voor het schooljaar 2013 – 2014 met CVO Rotterdam/Lucas Onderwijs Den Haag en met Semper Movens.

PCPO Krimpenerwaard kijkt vooruit en vraagt om een bijdrage voor een toekomstverkenning voor deze organisatie en een aantal collega organisaties. Thema: waarop dienen we ons voor te bereiden? Hoe kunnen we met het oog daarop zaken samen doen zonder onze autonomie op te geven?

In opdracht van Stichting Agora te Zaandam onderzoek ik de gewenste omvang van de centrale organen (bestuur en bureau).

Het College voor de Examens in Utrecht vraagt een bijdrage aan de studie tweedaagse over wat ontwikkelingen op het gebied van governance voor een organisatie als deze kunnen betekenen.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie bezint zich op de gewenste bestuurlijke structuur voor deze levendige vereniging. Een zoektocht naar symbiose van professioneel optreden enerzijds en verenigingsdemocratie anderzijds.

….. 2012

De Algemene BestuursDienst van de Rijksoverheid wil zicht krijgen op interessante functies in het onderwijs voor topambtenaren. Interessante opdracht!

De Stichting PROO te Harderwijk en Regio Noord Veluwe geven opdracht om hen te begeleiden bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe bestuursstructuur.

De raad van toezicht van Stichting Aves in Emmeloord nodigt me uit om de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst te begeleiden. Hetzelfde geldt voor de raad van toezicht van het Groevenbeek College in Ermelo, van RENN4 in Groningen, van SPCO Spectrum in Bergschenhoek.

SG De Brouwerij in Zetten gaat over op het raad van toezichtmodel. Ik begeleid hen bij deze overstap: documenten herzien, profielen voor de nieuwe raad van toezicht opstellen, een format voor een toezichtskader ontwerpen dat ze vervolgens zelf gaan invullen.

De raad van toezicht van Tjongerwerven vraagt om begeleiding bij een studieconferentie.

De Lowys Porquin Stichting vraagt me de tweedaagse van dit najaar te leiden. Thema: leiderschap.

RSG Ter Apel vraagt me ondersteuning bij het opstellen van een nieuw en uitdagend strategisch beleidsplan.

In opdracht van drie fuserende besturen primair onderwijs in Noord Friesland komen we met elkaar tot een eigentijdse formulering van de grondslag en doelstelling van de nieuw op te richten stichting.

Ook voor dit jaar staan er weer gastcolleges aan masteropleidingen op het programma.

Een algemeen directeur primair onderwijs in het noorden van het land heeft behoefte om regelmatig met me te sparren.

In Winsum (Fr) staan twee kleine basisscholen tegen elkaar aan. Ouders vragen om een fusie. Ik voer in opdracht van beide besturen een haalbaarheidsonderzoek uit.

Bij de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden voer ik met enkele collega’s een onderzoek uit naar de invoering van opbrengstgericht werken op de scholen van de stichting. Men wil graag weten wat de beste implementatiemethode is.   

In opdracht van de Stichting OVO te Zaanstad leid ik twee pilot visitaties voortgezet onderwijs. Na positieve evaluatie zal ik het project verder tot zelfstandigheid brengen. 

Met het college van bestuur van SPCO Woerden nadenken over een echt eigentijdse invulling van de identiteit in de nieuwe periode strategisch beleidsplan.

In opdracht van CSG Vincent van Gogh te Assen en CSG Beilen te Beilen begeleid ik het onderzoek naar de mogelijkheden van bestuurlijke fusie.

….. 2011

De raad van toezicht en directeur-bestuurder van primair onderwijs Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) werken aan een nieuw strategisch beleidsplan. Ik leidde de discussie.

Het college van bestuur van De Eenbes vroeg me mee te denken over een andere invulling van de portefeuilles. Dit is succesvol afgerond.           

In opdracht van de VO-Raad (Steunpunt ZZS) werkte ik aan een publicatie over (collegiale) visitaties in het voortgezet onderwijs, Bezoek met een opdracht.       

In opdracht van de Stichting Bijzonderwijs te Amsterdam Zuid Oost verzorgde ik alle formaliteiten die nodig zijn voor de invoering van het raad van toezichtmodel. Hetzelfde deed ik voor de Stichting Speciaal Onderwijs te Amersfoort e.o., Penta Primair in Grootegast, en GPO WN in Alphen aan den Rijn. Bij De Tjongerwerven in Donkerbroek is het proces van omzetting bijna klaar.

Ik adviseerde de Vereniging PCBO Leeuwarden en PCBO Boarnsterhiem bij de invoering van het zogenoemde one tier model in de gefuseerde vereniging. 

Samen met collega Martine Fuite verzorgde ik de centrale inleiding op de studiedag van Fluvium op 7 juni 2011 over opbrengstgericht werken. Daarna leidden we samen de workshop voor directeuren over dit onderwerp.

Andersson Elffers Felix is opdrachtnemer van de PO-Raad voor de Code Goed Bestuur. Ik werkte mee aan het deelproject ‘sturen en toezicht houden op onderwijskwaliteit’ en schreef er een boekje over.

Voor CVO Rotterdam en Lucas Scholengroep Den Haag leid ik een visitatiecommissie voortgezet onderwijs. Voor volgend jaar ook al opdrachten binnen van de Semper Movens groep: ook daar visitatiecommissies leiden.

Onlangs bracht ik advies uit aan de Stichting Bobob te Boarnsterhiem over hun governancestructuur: is die up to date met de nieuwe Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur? Hetzelfde deed ik voor het bestuur van De Wittenbergschool in Scherpenzeel, het bestuur van het Alfrink College in Zoetermeer, voor het bestuur van PCBO Bolsward, voor het bestuur van Eben Haezer te Rhenen en enkele andere besturen.

In opdracht van Hobéon verzorgde ik een lezing over governance op de studiedag van de staf van het College voor de Examens.

Ik verzorgde een avond voor de onlangs gestarte raad van toezicht van het Visser ‘t Hooft Lyceum in Leiden. Hetzelfde deed ik voor de raad van toezicht van SKOL, eveneens in Leiden.

Talenta is een organisatie die jongeren begeleidt naar de arbeidsmarkt. De organisatie vroeg me een managementstatuut te ontwerpen voor de relatie tussen de directeur, de regiocoordinatoren en de coaches.

PCO primair onderwijs Zwijndrecht krijgt veel bestuurlijke wisseling. Eind augustus wijdde ik de nieuwe ploeg in in het toezichthoudend besturen. 

Ik was al een avond bij de raad van toezicht van Aves in de Noordoostpolder. Dit jaar ging ik ook met het college van bestuur om tafel. Reflectie op: hoe doe je de dingen in je nieuwe rol?

Na de zomervakantie was ik weer naar VCO Sliedrecht voor de jaarlijkse update van hun governance-ontwikkeling. Fantastisch: ieder jaar een stap professioneler willen worden.

Comments are closed.