Tag Archives: goed bestuur

8 Plussen en 8 minnen van ontwikkelingsmodellen

Verborgen filosofie in de taal van de adviseur -3-  Je komt ze regelmatig tegen: modellen met daarin een weergave van de historische of conceptuele ontwikkeling van een vak of verschijnsel. Zulke modellen in de vorm van opeenvolgende fasen in de … Continue reading

Share
Posted in Reflecties | Tagged , , , , , | Leave a comment

Open Mind Nr. 109 Gluren bij de buren

Neen, dit wordt geen pleidooi voor voyeurisme, althans niet naar de ongezonde variant daarvan. Het is de prikkelende aanduiding van een opkomend fenomeen in de wereld van de governance, ook in het onderwijs: toezichthouders die bij elkaar op bezoek gaan … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , , | Leave a comment

Open Mind Nr. 102 Geleerde woorden over goed bestuur

Tilburg University heeft er de laatste paar jaar hard aan getrokken: de TIAS School for business and society heeft een aantal interessante hoogleraren aan zich weten te binden die hun sporen al elders verdiend hebben. En ja, zoals dat gaat, … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Open Mind (continued) Nr. 68 Intern toezicht

Ben de laatste weken flink in de weer geweest met raden van toezicht in het primair en voortgezet onderwijs: evaluaties, trainingen, werving. Het levert telkens weer een nuttige inkijk op in actuele ‘state of the art’ van het toezicht in … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | Leave a comment

Open Mind (continued) Nr. 64. Ertoe doen

Als ik voorheen bij schoolbesturen kwam die uit vrijwilligers bestonden, dan wierp ik regelmatig de vraag op: ‘Wat zou er gebeuren als jullie een jaar niet zouden vergaderen? Gaat er dan wat mis?’ ‘Waarschijnlijk heel weinig.’ ‘Wat is dan de … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | Leave a comment

Open Mind (continued) Nr. 49 Spelregels voor informatievoorziening

In ‘goed bestuur’ speelt ‘goede informatievoorziening’ een belangrijke rol. Welke stukken worden gewisseld in het verkeer tussen bestuurder en directeur of tussen bestuurder en interne toezichthouder? En voeg maar toe: tussen directeur en afdelingsleider, docent, …? Het is organisatie- en … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | 1 Comment

Goed onderwijs verdient goed bestuur

Directeuren zijn tegenwoordig algemeen directeuren, en het onderwijs heeft colleges van bestuur en raden van toezicht gekregen. Dit zijn het soort bestuurlijke ontwikkelingen die door de werkvloer en de media met argusogen worden gevolgd. Want wat levert het op; al … Continue reading

Share
Posted in Reflecties | Tagged , , | Leave a comment

Open Mind (continued) Nr. 44 Zicht op opbrengsten

Van toezichthouders wordt verwacht dat ze zich verantwoordelijk weten voor hoge onderwijsopbrengsten. Aantoonbaar goed onderwijs is een eis van goed bestuur (waaronder goed intern toezicht). In samenhang hiermee neemt op scholen de belangstelling voor opbrengstgericht werken in versneld tempo toe. … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Gratis E-book Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs

Gratis E-book over bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs. Het bevat reflecties op wat ik aantrof in literatuur, in de media en, vooral, in mijn jarenlange advieswerk. En zoals het in de filosofie gebruikelijk is: er wordt (gepoogd) net iets verder … Continue reading

Share
Posted in Boeken | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Sturen en toezien op onderwijskwaliteit

Sinds de invoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur in augustus 2010 zijn bestuurders aanspreekbaar op de kwaliteit van het onderwijs. Om bestuurders en toezichthouders daarvoor handreikingen te bieden schreef ik in opdracht van de PO-Raad onlangs een informatieve, … Continue reading

Share
Posted in Boeken | Tagged , , , , | Leave a comment