Tag Archives: intern toezicht

Open Mind (continued) Nr. 119 Het interne toezicht heeft meters gemaakt.

Half augustus ga ik met pensioen. Ik heb er dan 37 jaar in de wereld van het onderwijsbestuur opzitten, in diverse functies. Er is in die periode in die wereld (en waar niet) veel veranderd! Hoe die veranderingen te duiden? … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , | 2 Comments

Open Mind (continued) Nr. 113 Integriteit in toezicht

Goed bestuur blijft in beweging. Het is nooit af maar evolueert mee met de maatschappelijke ontwikkeling. Zo duiken er steeds nieuwe thema’s op die in de aandacht staan. Denk maar aan thema’s als boardroom dynamics, diversiteit, aanspreekbaarheid en integriteit. Over … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , | Leave a comment

Open Mind (continued) Nr. 91 8 Succesvoorwaarden voor goed intern toezicht

Het gaat best goed met governance in het onderwijs. Aan actuele statuten, uitgewerkte reglementen, zorgvuldig geconstrueerde protocollen, uitgebalanceerde profielen en instructieve toezichtkaders geen gebrek. Is allemaal goed geregeld inmiddels. Daarmee komt ruimte vrij voor aandacht voor ‘goed gedrag in goed … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | Leave a comment

Tien praktische tips voor interne toezichthouders in het onderwijs

1. Creëer een gemeenschappelijk beeld. Het is verstandig als bestuur en intern toezicht uitgaan van dezelfde beelden over waar het hen in en met de organisatie om te doen is, het creëren van een gemeenschappelijke referentie. In dat beeld gaat … Continue reading

Share
Posted in Reflecties | Tagged , , | 1 Comment

Open Mind (continued) Nr. 68 Intern toezicht

Ben de laatste weken flink in de weer geweest met raden van toezicht in het primair en voortgezet onderwijs: evaluaties, trainingen, werving. Het levert telkens weer een nuttige inkijk op in actuele ‘state of the art’ van het toezicht in … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | Leave a comment

Open Mind (continued) Nr. 63 Onder toezichthouders

Als lid van een raad van toezicht neemt u deel aan het werk van het interne toezichthoudende orgaan. Uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld in de statuten en in reglementen die daar aan zijn opgehangen. U ziet toe op de … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , | Leave a comment

Open Mind (continued) Nr. 51 Fricties tussen bestuur en intern toezicht

Het gaat een beetje hard op dit moment met al die fricties tussen bestuurders en toezichthouders. Steeds hoor of lees ik van bestuurders die op non actief worden gesteld of ‘verdwijnen’. Is het toeval? Is er een verklaring voor? En … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , | Leave a comment

De 10 deugden van de interne toezichthouder

  De interne toezichthouder….. Weet zijn of haar oordeel op te schorten. Beoefent de aangehouden verwondering. Staat naast en tegenover tegelijk. Is kritisch uit commitment. Toont zich onafhankelijk en verbonden. Is deskundig en naïef. Kijkt vooruit en terug. Geeft signalen … Continue reading

Share
Posted in Reflecties | Tagged , | 1 Comment