Tag Archives: raad van toezicht

Open Mind (continued) Nr. 115 Wat hebben raad van toezicht en (G)MR elkaar te bieden?

Wat veel raden van toezicht al deden, is sinds 1 januari jl. regel: raden van toezicht en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden zullen elkaar voortaan wettelijk verplicht tweemaal per jaar spreken. Het is een van de onderdelen van de onlangs in werking getreden … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , | Leave a comment

Open Mind Nr. 109 Gluren bij de buren

Neen, dit wordt geen pleidooi voor voyeurisme, althans niet naar de ongezonde variant daarvan. Het is de prikkelende aanduiding van een opkomend fenomeen in de wereld van de governance, ook in het onderwijs: toezichthouders die bij elkaar op bezoek gaan … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , , | Leave a comment

Open Mind Nr. 102 Geleerde woorden over goed bestuur

Tilburg University heeft er de laatste paar jaar hard aan getrokken: de TIAS School for business and society heeft een aantal interessante hoogleraren aan zich weten te binden die hun sporen al elders verdiend hebben. En ja, zoals dat gaat, … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Open Mind (continued) Nr. 92 Rolvast gedrag in drie werkwoorden

‘Hoe vertonen we als interne toezichthouders rolvast gedrag? Wat is er voor nodig om te voorkomen dat we niet, onbedoeld, toch gaan zitten op de stoel van de bestuurder?‘ Tja, het is misschien wel de meest terugkerende vraag tijdens evaluaties … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | 3 Comments

Reflectie&Governance

Vorige week ontving ik een heel aantrekkelijk boek over governance in semipublieke organisaties. Het heet Reflectie&Governance en is geschreven door Theo Stubbé, een adviseur die vooral actief is in de wereld van de woningcorporaties. De publicatie volgde onmiddellijk na de … Continue reading

Share
Posted in Boeken | Tagged , , , , , | 2 Comments

Open Mind (continued) Nr 80 Een nieuw strategisch beleidsplan en de rol van de raad van toezicht

Veel bestuurders van onderwijsorganisaties in het primaire en voortgezet onderwijs staan op het punt om een nieuw strategisch beleidsplan op te stellen. Vooral in organisaties met veel scholen levert dat soms indrukwekkende procedures op waarin velen betrokken worden bij het … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , | 3 Comments

Open Mind (continued) Nr. 78 Houdt de raad van toezicht ook toezicht op de vorming van leerlingen?

Scholen, onderwijsinstellingen zijn bedoeld om jongeren door onderwijs en vorming voor te bereiden op zelfstandige, actieve en verstandige deelname aan de samenleving. Alle activiteit van docenten is er op gericht om jongeren adequaat toe te rusten voor hun taken in … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , | 2 Comments

Open Mind (continued) Nr. 69 Vijf tips tegen kramp

Volgende keer zal ik weer over onderwijs schrijven…. Goed? Nu moet ik nog een keer terugkomen op de positie van het interne toezicht in onderwijsorganisaties. Want opnieuw bereiken mij signalen dat veel raden van toezicht last hebben van onzekerheid en … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | Leave a comment

Open Mind (continued) Nr. 68 Intern toezicht

Ben de laatste weken flink in de weer geweest met raden van toezicht in het primair en voortgezet onderwijs: evaluaties, trainingen, werving. Het levert telkens weer een nuttige inkijk op in actuele ‘state of the art’ van het toezicht in … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | Leave a comment

Open Mind (continued) Nr. 55 Zelfevaluatie door raden van toezicht

Het wordt steeds meer een (goede) gewoonte dat raden van toezicht in het onderwijs periodiek het eigen functioneren evalueren. Uit recent onderzoek van TiasNimbas blijkt dat zeker drie van de vier raden van toezicht dit doen. De percentages schommelen wat … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | Leave a comment