Ik had het boek al vaker zien liggen, maar ja, ga ik die pil lezen? Ik ben wel wat gewend maar ‘t moet wel in schaarse tijd. Toch maar gedaan en…..geen seconde, maar dan ook geen enkele seconde spijt gehad. Wat een geweldig boek is dat. Helemaal terecht dat de schrijver, David van Reybrouck, allemaal prijzen in de wacht sleept. Dik verdiend!

Het boek is te veel omvattend om er hier een niet te lange beschrijving van te geven die recht doet aan de rijkheid en veelzijdigheid. Daarom een korte impressie.

Het beschrijft de geschiedenis van een land waar onze zuiderburen hun koloniale verleden hadden. Reybroeck beschrijft dat koloniale verleden, welke inbreuken en wijzigingen dat meebracht voor de bevolking aldaar en de ellende die op volgde nadat het een eigen, souvereine staat is geworden. Het leverde een bijzondere beschrijving op. Reybrouck schrijft namelijk zeer onderhoudend, meeslepend zelfs. Wellicht komt dat doordat hij voor zijn research heel veel interviews heeft afgenomen waarvan hij vaak woordelijk verslag doet. Juist die persoonlijke ooggetuigen voegen elementen toe die aan globale geschiedschrijving ontsnappen. Al die onvoorstelbare verhalen maken dat het van begin tot eind een heel levendige vertelling is geworden. Natuurlijk, soms raakte ik de weg kwijt in alle namen en politieke partijen en de congsies daartussen, maar de boodschap bleef heel goed te volgen. Vaak las ik onvoorstelbare dingen, zoals dat er ook in deze jaren nog steeds gevallen van kannibalisme zijn, uit pure wreedheid en sadisme.

De koloniale periode was niet altijd even gunstig voor de bevolking, zeker niet toen de grote rijkdom aan grondstoffen de belangen van vreemde mogendheden moesten dienen. Maar nooit was het erger dan toen eigen dictators als Mobutu te keer gingen. Verbluffend hoeveel naieviteit er schuil ging achter allerlei koloniale maatregelen maar nog verbluffender hoe opportunistisch westerse mogendheden reageerden op geweldsuitbarstingen en stammenboorlogen.

Goed, er is veel te vertellen over dit boek. Het is gelukkig al door velen gelezen maar ik hoop dat deze bijdrage ook anderen opwekt dit te doen. Het boek is een bijzondere en paradoxale combinatie van talloze bizarre en wrede situaties die in al hun ellendigheid weergaloos beschreven worden. Dat kan kennelijk. Wat een knap stuk werk.

Share