Reflectie&Governance

Vorige week ontving ik een heel aantrekkelijk boek over governance in semipublieke organisaties. Het heet Reflectie&Governance en is geschreven door Theo Stubbé, een adviseur die vooral actief is in de wereld van de woningcorporaties. De publicatie volgde onmiddellijk na de verschijning van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Super actueel dus. In plaats van nog meer regels om de boel ordentelijk te laten verlopen, kiest Stubbé onomwonden voor sturen op gedrag. Reflectie is daarbij het sleutelwoord. En dat kon wel eens een heel goede keuze zijn!

Ik noem hierboven het boek aantrekkelijk omdat het verschillende, voor mij aangename kwaliteiten bezit. Allereerst is het origineel opgezet en dan doel ik vooral op de verrassende keuze voor een aantal historische figuren die als inspiratiebron gelden. Johan van Oldenbarnevelt komt voorbij, Generaal Von Clausewitz, de mij nog niet eerder bekende Lizzy van Dorp en Michail Gorbatsjov. Stubbé maakt duidelijk dat we van elk van hen wat kunnen leren.

Vervolgens is het prettig dat de schrijver bij het gebruik van bronnen niet streeft naar wetenschappelijke volledigheid maar (de indruk wekt) lekker te grasduinen in wetenschappelijke inzichten diepassen bij de boodschap die centraal staat. Dit is wat mij betreft dus bepaald niet als verwijt van selectiviteit in bronnenkeuze bedoeld. Immers, de bronnen zijn niet bedoeld om de werkelijkheid zo volledig mogelijk recht te doen, maar vervullen vooral een functie in de argumentatie, gelden als illustratie of als kapstok om de eigen ervaringen van de schrijver aan op te hangen. Daar is toch niets mis mee?

Verder: ja, het gaat over gedrag, met name gedrag van bestuurders en toezichthouders. Stubbé gebruikt de oratie 2014 van Mijntje Luckerath als (inderdaad) een handige kapstok om een aantal eigen ervaringen als bestuurder en adviseur aan op te hangen. In negen ‘bouwstenen’ passeert veel praktische ervaring de revue, gelardeerd met meer en minder bekende trainers speeltjes zoals de teamrollen van Belbin, de Myer Briggs Methode en het model van Nelson/Burns. En elders komt het Johari venster voorbij (het kwadrant (on)bewust/ (on)bekwaam) en het ORBI-schema van Schein. Bekende stof, maar dat maakt niet uit omdat Stubbé ze toepast op governance.

Voorts: je hoeft het niet overal mee eens te zijn, Stubbé zet je wel aan het denken, of beter: hij zet je aan om te reflecteren op je eigen ervaring. In die zin bereikt hij terwijl je zit te lezen, al zijn doel. Die is binnen, dus. En ja, soms is Stubbé wat kort door de bocht bezig en krijg ik althans de neiging om hier en daar te gaan nuanceren. Maar ik denk dat dat wat hem betreft, past bij wat hij beoogt.

Theo Stubbé is uit op een zo breed mogelijk bereik. Dat faciliteert hij door het boek zo goedkoop mogelijk aan te bieden (via printing on demand service) en gratis als download verkrijgbaar te maken. Er zijn plekken in het boek waaraan je merkt dat de hand van een goede redacteur ontbreekt, maar dit gemis wordt ruimschoots goed gemaakt door de vrije ruimte die de auteur daarmee kreeg om het boek zo samen te stellen zoals hij dat zelf wilde. Dat proef je als je het leest. Het is echt zíjn boek geworden.

Het boek is te bestellen via www.mijnmanagementboek.nl <http://www.mijnmanagementboek.nl>   en via de reguliere (internet) boekhandel. 118 blz., € 12,16 – ISBN 9789462544758. Het boek is ook gratis te lezen <http://issuu.com/blauwbv/docs/reflectie_governance>  en te printen <http://www.blauwbv.nl/images/stories/documenten/Reflectie_GovernanceBlauwBV.pdf> , als je op een van de twee links klikt.

Share
This entry was posted in Boeken and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Reflectie&Governance

  1. Pingback: Corporate governance kan niet zonder good governance | Harm Klifman

  2. Pingback: Open Mind (continued) Nr. 91 8 Succesvoorwaarden voor goed intern toezicht | Harm Klifman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *