Op 23 januari j.l. mocht ik een uur over ‘taal’ verzorgen in de Kring kwaliteitsmedewerkers van de PO-raad, een netwerk van overwegend staffunctionarissen die op bovenschools niveau verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitszorg. Natuurlijk zijn allereerst de directeuren van de afzonderlijke scholen dat, elk voor hun eigen school. Maar bovenschools valt er veel te coördineren en te adviseren aan het bestuur, zoals over de eisen van de inspectie en hoe daar op de verschillende scholen vorm aan te geven.

Toen ik nog bij B&T werkte, dus voor mijn pensionering in 20017, was ik al een paar keer in dat netwerk te gast geweest, toen over hun veelzijdige rol als adviseur, expert, coördinator, beleidsontwikkelaar en -evaluator. En nu mocht ik terugkomen om te spreken over de rol van taal in hun functie.

We hebben het gehad over de verstrekkende betekenis van taal in hun werk en we hebben verschillende vormen van taalgebruik de revue laten passeren zoals beschrijvende taal en adviserende taal. Maar om het uitdagender te maken dan dat, bespraken we ook de mogelijkheden van het gebruik van overtuigende taal, zoals door de inzet van metaforen, door de keuze voor bepaalde frames en door taalfiguren te gebruiken die ook vaak door adviseurs worden ingezet. Die laatste ontleende ik vooral aan mijn boek Cicero leest Covey waarin ik veel kunstgrepen van adviseurs bespreek aan de hand van populaire managementboeken.

Het was een geanimeerde bijeenkomst met een heel betrokken participatie door de leden van dit nuttige netwerk. Met een mooie recensie op LinkedIn met maar liefst 11 Likes!

Share