‘Herkenbaar!’ Je leest het woord steeds vaker, vooral op social media waar schaarste aan leestekens de dienst uitmaakt. Vaak met ‘heel’ ervoor. Het geldt als een uitroep (vandaar het uitroepteken), vaak als reactie op een tweet van iemand die een ervaring deelt. Het wordt gebruikt in een bevestigende betekenis ‘ja, dit ken ik’, ’mij overkwam hetzelfde’, ‘ik heb dezelfde ervaring’, ‘mij vergaat het precies zo’.

Toch betekent ‘herkenbaar’ iets anders, namelijk ‘herkend kunnen worden’

‘Herkennen’ betekent ‘iets of iemand opnieuw kennen’. Herkennen berust op een herinnering en is om die reden persoonlijk. Als je zegt dat je iets herkent dan activeer je een eerdere ervaring met iets of iemand. Je zegt dan bijvoorbeeld ‘ ik herken dit van vroeger bij ons thuis’ (of ‘uit mijn vorige werkkring’ etc.)

bron: twitter.com

Het achtervoegsel ‘-baar’ in ‘herkenbaar’ verwijst naar een mogelijkheid, niet naar een actualiteit of feitelijke gebeurtenis. Vergelijk het met ‘eetbaar’ in de zin ‘deze paddestoel is eetbaar’. Je zegt dan niet dat je die paddestoel gegeten hebt of aan het eten bent, je wijst alleen op de mogelijkheid.

Wie uitroept ‘herkenbaar!’ zegt dus niets over zichzelf, verwijst niet naar een persoonlijke ervaring maar wijst slechts op een mogelijkheid. En dat was nou net niet de bedoeling van de uitroep. 

‘Dat ken ik!’ is juister.

Evenveel karakters. Dat kan het punt niet zijn.

#herkenbaar

Lees ook ‘Vertrouwen’

Share