Ik voor jou

Dag lief kind,

Wie ik ben?

Schrik niet:

ik ben een van je opvoeders,

je weet wel, 

die mensen die

zich met je bemoeien.

Soms vind je die aandacht fijn,

soms helemaal niet.

Soms zie je het als steun,

soms als bescherming,

soms als hulp,

soms als nee-zegger.

Soms krijg je een duwtje.

Soms zie je een opgestoken vinger.

Soms beantwoord je een glimlach.

Soms ervaar je een halt.

Soms hoor je een bemoediging.

Soms klinkt er een bescheiden applaus.

Soms een frontale botsing.

Soms is er een situatie die

om extra aandacht vraagt

van jou en van mij.

Samen in gesprek over

wat je doet,

hoe je wilt zijn,

wat goed is voor jou 

of voor een ander.

Ik ben er voor jou

helemaal en toch ook niet,

want ik ben ook mezelf,

anders dan jij en toch ook niet.

Ik ben er voor jou

maar ben niet alleen:

ook anderen bemoeien zich tegen jou aan

op dezelfde manier als ik

of anders.

Vaak anders,

vaker zelfs anders dan ik

zou willen of doe.

En toch

voor jou is dat misschien beter,

ik weet het niet, ik hoop het.

Zoals jij jezelf niet gelijk blijft

zo verander ook ik.

Ik jou, jij mij.

Ik ga

mee in jouw tempo

of net iets sneller, eerder.

Ik doe mijn best

en ik beken

‘Hoe lastig is dat!’

Ik ben dus je opvoeder

Een ervan dan.

Wanneer dat ophoudt, vraag je?

Wanneer je van school bent, denk je?

Wanneer je volwassen bent, hoop je?

Wat ikzelf denk?

Ik ben er voor jou,

je hele leven misschien

in levende lijve of in gedachten

in herinneringen die je helpen

op welk moment dan ook.

Zoals ik leerde:

opvoeden is zaaien

niet weten wanneer je oogst.

Ik hoop iets daarvan te merken

op enig moment.

Vreugde en dankbaarheid 

Dan. Ooit. Misschien.

Harm Klifman

28 maart 2022

Deze ode aan de opvoeder (ouder, leerkracht, trainer, …) is geschreven op verzoek van Bureau de Bedoeling ter gelegenheid van de inspiratie-reis van Stichting Kopwerk op 12 april 2022. De tekst verschijnt gelijktijdig op LinkedIn en op harmklifman.nl

Share