Een paar maanden geleden schreef ik dat ik in opleiding was als gastheer op het fraaie kasteel Slangenburg in Doetinchem. Inmiddels zijn mijn vrouw en ik volledig ingewerkt en worden we ook volop ingezet. Gemiddeld zullen we in dit nieuwe jaar vijf achtereenvolgende dagen per maand actief zijn. Lange,  drukke en vooral rijke dagen. Deel 1 van een tweeluik.

Een dag in het leven van

Om 7.30 uur ben ik beneden voor mijn ronde door het kasteel. Ik open de binnenluiken in de huiskamer, het kantoortje, de pantry, de eetkamers en de fraaie ‘blauwe kamer’ en zet de kleine raampjes open om de boel te luchten. Daarna ga ik via de brede, monumentale trappen naar de zolder om daar de branddeuren te deblokkeren en op enkele plekken de gordijnen open te doen. Daarna hetzelfde op de eerste verdieping en vervolgens op de begane grond. Ik doe de kasteeldeur van het nachtslot en loop over de brug van de slotgracht om de dagbladen op te halen. Daarna ga ik de benedenruimtes opnieuw langs om de raampjes weer te sluiten en de verwarming aan te doen. 

De ochtend

Inmiddels is de huishoudelijke dienst begonnen met het dekken van de ontbijttafel (of tafels ingeval van veel gasten waardoor beide eetkamers nodig zijn). Zij zetten thee, ikzelf zorg voor een kan koffie. Om 8.20 inspecteer ik de tafel(s), vul eventueel ontbrekende zaken aan (vorkjes bij de vleesschaal, kannetjes koffiemelk, karaf jus d’orange) en ontsteek de kaarsen van de twee kandelaars. Vanaf 8.30 schuiven de gasten aan. 

Om 9.30 uur worden ze geacht klaar te zijn en komt de huishoudelijke dienst de tafel afruimen. De gastvrouwen/-heren (altijd twee) helpen mee, ruimen de vaatwasser in voor het kleine werk en zetten kopjes klaar voor het korte werkoverleg met de administratie, de kok en het management.

Vanaf 10.45 uur is het doorlopend koffie en thee serveren in de huiskamer tot het middageten (altijd een uitstekend verzorgd drie gangendiner) dat om 12.45 uur begint. Om 12.30 is dan weer de tafelinspectie, worden de kaarsen ontstoken en wijn op tafel gezet. 

Middag en avond

De maaltijd wordt gezamenlijk begonnen en beëindigd. De gastheer of gastvrouw opent de maaltijd met het verwelkomen van nieuwe gasten en een gedicht naar eigen keuze. Hierover volgende keer meer.

De middag is vaak vrij; een groep vrijwilligers uit de directe omgeving zorgt dan voor de gasten, maar bij de broodmaaltijd om 18.00 uur ben je weer volop in charge. Ook hier gezamenlijk begin en einde van de maaltijd. Bijna altijd zijn er gasten die daarna naar de completen gaan in de nabijgelegen abdij van de benedictijner monniken. Om circa 21.00 uur sluiten zij zich vaak aan bij het gezelschap dat in de huiskamer koffie/thee drinkt of (daarna) een lekker glas wijn of een trappistenbiertje. Ook hierover later meer.

In de huiskamer zijn de smartphone, tablet en laptop niet toegestaan. Dat klinkt misschien als een bot verbod, maar de praktijk laat zien dat het de opmaat is voor vaak bijzondere gesprekken. Er is dan, zonder dat daar verder iets voor gedaan wordt, een veilige en vertrouwelijke sfeer met oprechte belangstelling voor elkaar en ruimte voor heel open gesprekken.

Rond 23.00 uur ‘sluit de tent’ en maak ik weer een ronde door het gebouw om af te sluiten, verwarmingen op ‘uit’ te controleren en zo meer.

Gewoon en bijzonder

Tot zover de ‘gewone’ orde van dienst op een ‘gewone’ kasteeldag. Volgende keer vertel ik graag iets over juist de bijzondere dingen die zich binnen die gewone orde kunnen voordoen zoals spontane optredens van gasten, de binnenkomst van ongenode gasten en de poëziekeuzes van gastvrouwen/-heren. 

(Dit blog verschijnt gelijktijdig in de Nieuwsbrief van de VOV Voorschoten)

Share