Vraag aan iemand hoe hij (zij) zijn werk vindt en het antwoord is meestal (niet altijd) een onomwonden: leuk, prettig, zinvol. Alleen … vaak volgt dan een ‘maar …’, een voorbehoud dus.

Dit voorbehoud is een verwijzing naar de omstandigheden waarin dat leuke werk verricht moet worden. Die laten vaak te wensen over. Onnutte administratie, strenge regels, tijdnood, zeurende collega’s, slechte koffie, vuile toiletten, wangedrag dat maar doorgaat, pesterijen, stroperige besluitvorming, eindeloos geaarzel, onduidelijke besluiten, incompetente leiding, en verzin er zelf de rest maar bij, beste lezer.

Herkenbaar? Het moet haast wel.

Wat hebben al deze vormen van ongenoegen met elkaar gemeen? Ik denk: een tekort aan goed management. En dan bedoel ik met management nadrukkelijk en specifiek die functies die tot taak hebben ervoor te zorgen dat anderen hun werk goed kunnen doen. Management dus dat faciliteert. Zorgen dat alles op voorraad is, dat dienstroosters tijdig gereed zijn, dat besluiten duidelijk zijn, dat de regels beperkt zijn maar wel duidelijk gehandhaafd worden, dat apparatuur werkt, dat afspraken en vergaderingen op tijd beginnen en efficiënt verlopen, dat dus. Gewoon dat de boel op orde is. Managers die zorgen dat anderen hun werk goed kunnen doen. Hands on, praktisch, snel, correct, noem maar op. We weten allemaal wat ik bedoel.

En weet je wat nou zo gek is? Overal kom ik seminars, masterclasses, nieuwe trends, nieuwe visie en nieuwe bestsellers van goeroes en consultants tegen over leiderschap, maar weinig tot geen trainingen in praktische managementvaardigheden (management skills) die over dit soort ‘gedoe op de werkplek’ gaan. Leiderschap is blijkbaar alles, praktisch, faciliterend management – daar hebben we het liever niet over. Te banaal? Niet sexy genoeg?

Jawel, toch! Boeken en trainingen over ‘omgaan met weerstand’, over ‘hoe breng ik veranderingen teweeg?’, over ‘hoe overtuig ik mijn collega’s?’ – dat soort programma’s, dat soort boeken, meer van hetzelfde, en altijd vanuit het verkeerde perspectief: de leidinggevende die (top down) zo min mogelijk last van zijn collega’s wil hebben.

Intussen wemelt het van seminars over dienend leiderschap, empathisch leiderschap, verbindend leiderschap, visionair leiderschap, je kunt het zo gek niet bedenken. Diversiteit, inclusie, duurzaamheid, ook van die populaire thema’s. De zaal zit vol met leidinggevenden die, je raadt het al, kicken op leiderschap. Een internationaal bekende goeroe, een heerlijke lunch, borrel na. ‘Leuke, inspirerende dag gehad’, hoor je dan. Maar zou ik ook eens mogen vragen om meer aandacht voor dat faciliterend management, voor de mogelijkheden om de vaardigheden die dat vereist, te ontwikkelen? 

Daar gaan vast heel veel mensen blij van worden. 

(Dit blog is gelijktijdig op LinkedIn gepost)

Share