Columns

Columns

Mijn regelmatig verschijnende column Open Mind is te vinden als aparte categorie op deze site.

Regelmatig  verschijnen de Open Minds ook in het tijdschrift Direct van CNV Schoolleiders.

‘Professionele ruimte’ (in) SchoolManagement Totaal 27,februari 2016, pag. 27.

‘Rolvast gedrag in drie werkwoorden: doen, willen, vinden’ (in) Nieuwsbrief VTOI, nr. 42, december 2014, pag. 6-7.

‘Profiteren van diversiteit’ (in) Nieuwsbrief VTOI, nr. 40, juni 2014, pag. 11.

‘Houdt de raad van toezicht ook toezicht op de vorming van leerlingen?’ (in) Nieuwsbrief VTOI, nr. 38, december 2013, pag. 7.

‘Na het huis het interieur. De volgende stap in governance’ (in) Nieuwsbrief VTOI, nr. 36, juni 2013, pag. 10.

Zo kan het ook! 20 grote, kleine, vernieuwende, grappige, opmerkelijke, originele of navolgenswaardige initiatieven in het primair en voortgezet onderwijs. Derde editie. Hoorn, januari 2013.

‘Onder toezichthouders’ (in) Nieuwsbrief VTOI, nr 34, december 2012, pagina 6-7.

‘Zelfevaluatie door raden van toezicht’ (in) Nieuwsbrief VTOI, nr. 31, juni 2012, pagina 5-6.

Zo kan het ook! 20 grote, kleine, vernieuwende, grappige, opmerkelijke, originele of navolgenswaardige initiatieven in het primair en voortgezet onderwijs. Tweede editie. Hoorn, maart 2012.

‘Zicht op opbrengsten’ (in) Nieuwsbrief VTOI, nr 29, december 2011, pagina 10.

‘Vertrouwen’ (in) Nieuwsbrief VTOI, nr 27, juni 2011, pagina 12

‘Groot in onbenulligheden’ (in) BasisschoolManagement, mei 2011, download: column BsM mei 2011

Zo kan het ook! 20 grote, kleine, vernieuwende, grappige, opmerkelijke, originele of navolgenswaardige initiatieven in het primair en voortgezet onderwijs. Hoorn, januari 2011.

Piketpaaltjes. 25 columns, 2009

21 x open mind, gebundelde columns, uitgave Besturenraad, april 2008
‘De plezierfactor’ (in) Bulletin. Het tijdschrift voor christelijk onderwijs , jrg 27, oktober 1998, pag. 32-34.