Goed bestuur van het onderwijs

De boeken en artikelen op het gebied van goed bestuur van het onderwijs (educational governance) zijn onderverdeeld in drie groepen: algemeen, dat wil zeggen sectoroverstijgend, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Binnen elke groep is de ordening chronologisch.

In het algemeen geldt voor deze publicaties dat ze zijn geschreven naar aanleiding van de ervaringen die ik opdeed als adviseur van vele schoolbesturen, schoolleiders en raden van toezicht.