CV

Curriculum Vitae Harm Klifman

Naam: Klifman

Voornaam: Harm

Geboortedatum: 16 november 1951

Geboorteplaats: Apeldoorn

Burg. staat: gehuwd, vier volwassen kinderen, acht kleinkinderen: Isabel, Myrthe, Julius, Florian, Dex, Noortje, Emelie en Krisje.

Kerkelijke gezindte: PKN; participant Leidse Ecclesia (Hooglandse kerk).

Werkervaring

Vanaf 15 aug. 2017 gepensioneerd, onderzoeker, als freelance gelieerd aan Bureau de Bedoeling.

Van 1 mei 2009 – 15 aug. 2017 werkzaam als senior adviseur bij Van Beekveld en Terpstra Organisatieadvies, te Hoorn, www.vanbeekveldenterpstra.nl.

Van 1984 – 30 april 2009: in diverse functies en een sterk wisselend takenpakket werkzaam bij de Besturenraad te Voorburg zoals:Van september 2004 – april 2009 werkzaam als senior adviseur op het gebied van educational governance, verantwoordelijk voor adviezen aan toezichthouders, bestuurders en eindverantwoordelijk managers van onderwijsorganisaties in alle sectoren (van primair onderwijs tot hoger onderwijs) inzake governancevraagstukken; publicist op dit gebied (zie publicatielijst) en columnist (zie deze site onder ‘auteur’). Voorts actief als voorzitter van diverse visitatiecommissies in het voortgezet onderwijs.

Van 1997 tot  september 2004 afdelingshoofd en manager van diverse afdelingen en als zodanig lid van het managementteam.Van 1984 – 1997
– als stafmedewerker van de directie,
– als oprichter en coördinator van de Bestuursacademie,
– als onderhandelaar in externe overlegsituaties,
– als projectleider van diverse projecten,
– als secretaris van een tweetal colleges van visitatoren,
– als organisator van grote landelijke conferenties,
– als gastdocent aan verschillende universiteiten en hogescholen, als publicist.

De Besturenraad is het landelijk centrum voor christelijk onderwijs en tot voor kort als landelijke organisatie voor bestuur en management de representatieve belangenbehartiger voor het christelijk onderwijs. Daarnaast verleent de organisatie diensten aan haar leden. Zie verder www.besturenraad.nl

Docentschappen

Van 2006 tot 2010 diverse leergangen Vlietacademie.

Van 1993 tot 2017 vaste gastdocent aan de post hbo-schoolleidersopleiding primair onderwijs van Penta Nova, v/h Octaaf, vanaf 2011 met name aan de Mastersopleiding MEL.

Voorts

Van 1 januari 2021 tot heden beheerder van blijmeteenboek.nl

Van maart 2013 tot aug. 2017 auteur van www.wij-leren.nl

Van september 2010 tot aug. 2017 columnist Direct, Vakblad voor schoolleiders van CNV Schoolleiders.

Van juni 2010 tot aug. 2017 columnist Nieuwsbrief Vereniging van Toezichthouders OnderwijsInstellingen (VTOI).

Van 2007 tot 2017 Kernauteur BasisschoolManagement.

Van 1982 tot 1984 secretaris landelijk postacademisch onderwijs Huisartsgeneeskunde, Stichting Nascholing Huisartsen.

Van 1980 tot 1982 beleidsmedewerker bureau bestuursondersteuning, College van Bestuur/Vrije Universiteit.

Van 1978 tot 1980 wetenschappelijk onderzoeker, ZWO/Letteren UvA.

Van 1976 tot 1978 kandidaat-assistent, Nederlands, UvA.

Opleiding

1970: HBS-A

1977: Studie Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit van Amsterdam (doctoraal).

1978: Studie Wijsbegeerte, Vrije Universiteit (doctoraal).

1983: Promotie Faculteit der Letteren, UvA op het Vroegnieuwnederlandse trivium en de geschiedenis ervan.

Postacademische opleidingen

1998 Managementopleiding Young Executives Programma, De Baak.1996 Leergang Lokaal onderwijsbestuur en onderwijsbeleid, Bestuurskunde EUR,1996 Jaarrekening lezen, PAO Juridische wetenschappen VU.

1994 Ontwerpen en evalueren van beleid, PAO Bedrijfs- en bestuurswetenschappen.

1986 School besturen, PAO Sociale wetenschappen.

1985 Analyse en synthese van beleid, idem.

1983 Beleidsimplementatie, effectmeting, evaluatie, idem.

Trainingen

Verder allerlei trainingen zoals mediatraining SRM twee dagen, presentatietraining, diverse seminars over kwaliteitszorg in dienstverlenende organisaties, klantgericht handelen Schouten en Nelissen vier dagen, onderhandelen Vergouwen Overduin drie dagen.

Maatschappelijke activiteiten

Vanaf februari 2021 tot heden columnist Voorschotense Krant

Vanaf januari 2021 tot heden lid Adviesraad Museum Voorschoten

Vanaf januari 2020 tot heden columnist ManagementSite.nl

Van januari 2011 tot december 2016 lid raad van toezicht FlexusJeugdplein te Rotterdam (zie www.flexusjeugdplein.nl)

Van november 2009 – november 2012 voorzitter Cooperatieve Vereniging De Bremerberg te Biddinghuizen (zie www.bremerberg.nl).

Bestuurslid, later voorzitter Stichting Centrale Kinderopvang Voorschoten (vanaf november 2004) thans Stichting Katapult, voorzitter vanaf januari 2005 tot heden (zie www.stichtingkatapult.nl).

Lid verificatiecommissie Cooperatieve Vereniging De Bremerberg te Biddinghuizen, 2006 – 2008.

Starter; tevens vaste trainer loopgroepen (sinds maart 2010 invallend trainer).

Bestuurslid atletiekafdeling Sportvereniging Voorschoten ‘97 (1 mei 1999 – 1 januari 2007), jurycoordinator.

Voorzitter Begeleidingscommissie Godsdienstonderwijs Openbaar Onderwijs te Voorschoten, (1994 – 1999).

Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Protestants Christelijke Schoolvereniging te Voorschoten, (1995-1999).

Voorzitter Commissie levensbeschouwelijke aangelegenheden van het Vlietland College te Voorschoten/Leiden, (1994 – 1999).

Secretaris van Stichting protestants-christelijk onderwijs te Voorschoten voor vier scholen voor basisonderwijs, 1987-1993.

Hoofdredacteur wetenschappelijke serie Geschiedenis van de taalkunde, 1983-1990 (uitgeverij Foris Publications Dordrecht);Lid Commissie Toerusting Gereformeerde Kerk Voorschoten 1988-1989.

Secretaris Werkgemeenschap Geschiedenis van de Taalkunde, Stichting Taalwetenschap (ZWO) 1982-1988.

Lid medezeggenschapsraad Montessorischool Maarssenbroek 1984-1985.

Ouderling Samen-op-weg-gemeente, Lelystad 1980 -1982;