Identiteit

Identiteit

‘Op zoek naar een identiteit’ , verschenen in Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, jaargang 13, nr 2, pagina 48-52,  juni 2013. Downloaden Scholen op zoek naar een identiteit Narthex juni 2013 kopijversie

Notitie voor een fusie-organisatie christelijk onderwijs ‘Naar ee.n nieuwe grondslag en doelstelling’ download:  Naar een grondslag en doelstelling. Januari 2012.

Een oefening in parallel denken. Afscheidscollege Besturenraad 7 mei 2009, download afscheidscollege.pdf

‘Een mens blijft zichzelf niet gelijk’(in) Janet van Dijk (red.), Zin zien. Mensen over geloven in hun werk. (serie Toer, impulsen voor inspirerend kerkzijn), Zoetermeer 2005, pag. 19-26. download: Een mens blijft zichzelf niet gelijk

Wat nemen we mee naar de toekomst… Jubileumpublicatie PCO Dordrecht december 2001.

De C in de schoolgids. Voorburg – Amersfoort 1998

met P. Boersma (red.), Het godsdienstonderwijs ter sprake gebracht, Voorburg 1996 (serie Bouwstenen voor beleid nr. 18).          

‘Omgaan met identiteit, een bestuurlijke benadering’ (in) Verslag congres ‘Omgaan met identiteit’, Laren, 24 februari 1996, pag. 14-17.

‘Doelen en beleid: of, hoe de spanning erin te houden binnen het christelijk onderwijs’ (in) S. Miedema en H. Klifman (red.), Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1995. Kampen 1995, pag. 9-16.

Besturen in verandering. Het bestuur en beheer van het christelijk onderwijs in een veranderende samenleving. Kampen: Kok 1994.

Levensbeschouwing en onderwijs in de maatschappij , Kampen: Kok Educatief 1993.

met D.Th. Kuiper e.a., Niet bij kennis alleen. De toekomst van het chris­telijk onderwijs in de Nederlandse samenleving. Voorburg 1992.

‘Perspectief christelijk onderwijs in de jaren ’90: een bestuurlijke visie’, symposiumbundel SCO Friesland, 1991. Ook opgenomen in Inkom. Maandblad voor school en bestuur 15 (1991), nr. 4, pag. 22-26.

‘Godsdienstonderwijs krijgt nieuw leven ingeblazen’ (in) Inkom. Maandblad voor school en bestuur 13 (1989) pag. 275-278.‘Jongeren geloven, maar dan anders’ (in) Inkom. Maandblad voor school en bestuur 15 (1991), nr 7/8, pag. 38- 40.

‘De verzuiling is voorbij: hoe nu verder?’ (in) Inkom. Maandblad voor school en bestuur 18 (1990) nr. 10, pag. 46-53.

‘Zien, al was het maar soms, even’ (in) Bulletin. Tijdschrift voor documen­tatie van en bezinning op het christelijk onderwijs 18 (1989) nr. 2/3, pag. 31-33.

‘Geestelijke stromingen en godsdienstonderwijs in het voortgezet onderwijs: beleidsmatige aspecten’ (in) Voorwerk 2, (1986), pag. 56-65.