Onderwijsbeleid

Onderwijsbeleid                                                     

‘Ruimte in de keten’ (in) Schoolmanagement, februari 2016.

‘Een jaar onderwijsbeleid’ (in) S. Miedema en H. Klifman (red.), Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1998. Kampen 1999‘Een jaar onderwijsbeleid’ (in) S. Miedema en H. Klifman (red.), Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1997. Kampen 1998, pag. 94-110.

‘Je hoeft niet alles zelf uit te vinden’ (in) Tom Kroon, Kleuren van een toekomst. Hilversum (NZV), 1997,pag.53-58.

‘Vrijheid van onderwijs in 2017?’ (in) Bulletin, Unie voor Christelijk Onderwijs, jrg 24, juni 1996, pag. 48-50.

‘Een jaar onderwijsbeleid’ (in) S. Miedema en H. Klifman (red.), Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1996. Kampen 1996, pag. 115-131.

‘Sterk vertegenwoordigen’ (in) Lokaal onderhandelen, Op Maat Special, november 1995, pag. 36-41.

‘Een jaar onderwijsbeleid’ (in) S. Miedema en H. Klifman (red.) Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1995. Kampen 1995, pag. 98-110.

‘Een jaar onderwijsbeleid’ (in) S. Miedema en H. Klifman (red.) Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1994, Kampen 1994, pag. 97-107.

‘Voorbij het individu, voorbij het vanzelfsprekende’ (in) Inkom jrg 18, april 1994, pag. 32-36.

Module Overheidsbeleid t.b.v. de schoolleidersopleiding primair onderwijs, Chr. HBO, Windesheim/CPS. 1993.

‘Wat in tel is …’ (in) R.J. Rijnbende (eindred.) Een onderwijsbestel met toekomst …’. 75 jaar onderwijspacificatie 1917 – 1992. Amersfoort 1992.

Brochure ‘Suggesties voor bespreking van “Niet bij kennis alleen”. De toekomst van het christelijk onderwijs in de Nederlandse samenleving’. Voorburg 1992.

met G.H. Voortman, ‘Nieuwe bestuursvorm onderwijs zet duaal stelsel onder spanning’ (in) Staatscourant 230, 26.11.1991.

‘Verschuivingen in machtsverhoudingen tussen landelijk, regionaal en lokaal niveau; het bestuur en zijn netwerken’ (in) Handboek Scholen Besturen (Kluwer) suppl. 2 april 1991, pag. 1-21.

‘Stuurloos de toekomst in … of kan het ook anders?’ (in) Direct. Maandblad voor schoolleiding 32 (1991), nr. 6, pag. 10-14.

‘Sterft de discussie over de nota 2000 een zachte dood?’ (in) School en Wet 36/71 (1991), nr.3, pag. 38-41.

‘Wallage en de Nota 2000’ (in) Inkom. Maandblad voor school en bestuur 15 (1991), nr. 5, pag. 6-9.

‘Nota 2000 juridisch en bestuurlijk doorgelicht’ (in) School en Wet 34/69 (1989) nr. 9, pag. 150-155.

‘De school op weg naar 2000: nadere analyse en kritische kanttekeningen’ bijlage bij Inkom 89/2.

‘Advies van de Commissie Hirsch Ballin valt goed’ (in) Inkom. Maandblad voor school en bestuur 13 (1989), pag. 265-266.

– – (red.), De school op weg naar … . Voorburg 1989. 2 dln. (congresbun­dels).

‘Gewogen en te licht bevonden … Hirsch Ballin over `Nota 2000’‘ (in) Inkom. Maandblad voor school en bestuur 13 (1989) pag. 214 – 220.

‘Verantwoord onderwijsbeleid in een verantwoordelijke samenleving’ (in) Christen Democratische Verkenningen jrg. 1988, pag. 291-295.

De Besturenraad en de regio. Over regionale ondersteuning van school en bestuur. Voorburg 1988.

‘Basisvorming een hink-stap-sprong achterwaarts: wat de WRR zei en wat de politiek daarmee deed’ (in) Inkom. Maandblad voor school en bestuur 1986, pag. 251-253.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren