Primair onderwijs

Primair onderwijs

 

Sturen en toezien op onderwijskwaliteit. In opdracht van de PO-Raad. September 2011. Downloaden via de site van de PO-Raad: http://www.poraad.nl/content/sturen-en-toezien-op-onderwijskwaliteit

Samen met Martine Fuite, ‘Governance en opbrengsten: hoe die te verbinden?’, twee artikelen te verschijnen in BasisschoolManagement, begin 2012. Download het eerste artikel (verschenen januari 2012): BSM – Governance en onderwijsopbrengsten deel 1

Samen met Martine Fuite, Weten en verbeteren. Informatie – en interventiecanon opbrengstgericht werken in het primair onderwijs,twee delen: basisboek en kaartenboek. Hoorn, december 2010. Bestellen: http://www.vanbeekveldenterpstra.nl/news/view/id/130/title/weten-en-verbeteren.

 

‘Meervoudigheid van perspectieven’ (in) BasisschoolManagement, jrg 24, nr 1, januari 2010, pag 12-17,

Met open ogen. Risicomanagement in het primair onderwijs. Uitgegeven door Van Beekveld&Terpstra en Infinite Financieel bv., 2010

‘Splitsing bestuur – intern toezicht tovermiddel voor goed onderwijsbestuur?’ (in) BasisschoolManagement, januari 2008 jrg 21, nr 4, pag 28-31

Governance voor de schoolleider primair onderwijs. Praktijkserie Basisschoolmanagement, nr 50, Kluwer, december 2008, te bestellen bij www.kluwershop.nl

‘Governance in de praktijk’ (in) BasisschoolManagement, jrg 20, nr 4, januari 2007, pag 8-12

‘Het bestuur, je werkgever, niet je baas’ (in) Bijzonder onderwijs, redactie Ronald de Graaf. Zoetermeer: Boekencentrum, 2006, pag. 59-64

‘Het schoolbestuur’ (in) Bundel voor beginnende bestuurders. Uitgave Besturenraad 2006.

met Jos van Elderen, Goed bestuur, goed toezicht. Alphen aan den Rijn: Kluwer 2006

‘Aandacht voor ‘good governance’in het onderwijs’ (in)  BasisschoolManagement, jrg 19, nr 1, september 2005, pag. 9-13.

‘Bestuur en management van het onderwijs in ontwikkeling”(in) BasisschoolManagement, jgr. 16, nr. 2, oktober 2002, pag. 10-19.

Handreiking schoolplan versie primair onderwijs, co-produktie met Sardes, 1998

Bewaren

Bewaren