Publicaties

boeken 3

Wie schrijft blijft, scripta manent. Een oude spreuk, ook de titel van een publicatie van iemand die lang mijn lievelingsschrijver was, de Vlaming Marnix Gijsen. Al op de HBS schreef ik een literair essay over zijn werk, ik schreef in 1974 mijn MO-B scriptie over zijn Joachim van Babylon.

Dat ik Marnix Gijsen hier opvoer als illustratie is louter uit eerbetoon. Niet uit de behoefte hem na te volgen of literair werk te produceren. Integendeel, daarvoor ben ik ongeschikt. Daarom treft u onder de knoppen vooral vakliteratuur aan, geschreven uit de behoefte om opgedane kennis te verspreiden.

Om het zoeken in de lijst van publicaties te vergemakkelijken zijn lijsten gemaakt van algemene publicaties en publicaties die op één specifieke sector zijn gericht.