Taalwetenschap

Taalwetenschap

‘Dutch language study and the trivium: motives and elaborations’ (in) Historiographia Linguistica XV (1988), nr. 1/2, pag. 63-84. Reprint in Noordegraaf J., K. Versteegh en K. Koerner (eds) The History of Linguistics in the Low Countries. Philadelphia 1992.

Studies op het gebied van de Vroegnieuwnederlandse triviumtraditie (ca. 1550 -ca. 1650). Dordrecht 1983 (diss. UvA).

‘Nederlandse taalkunde in triviumverband: motieven en uitwerkingen’ (in) Gramma 7 (1983), nr. 1, pag. 17-39.

‘Nederlands trivium en onderwijs in de 16e en 17e eeuw: fundamenten van Nederlandstalig onderwijs’ (in) Utrechtse Pedagogische Verhandelingen 5 (1982), pag. 127-163.

‘Over een achttiende-eeuwse rhetorica’ (in) Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek 11 (1982), nr. 6, pag. 496-506.

‘De geschiedschrijving van de taalkunde als methodologisch probleem, toegepast op de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde’ (in) Leuvense Bijdragen 71 (1982), nr. 1, pag. 105-124.