Kwaliteit(szorg)

Kwaliteit(szorg)

Handreiking bovenschoolse kwaliteitszorg. In opdracht van de PO-Raad geschreven, verschenen juni 2016 met daarin veel aandacht voor de bovenschools medewerker kwaliteitszorg.

Sturing geven aan onderwijskwaliteit . Schema Frissen, Sturing van onderwijskwaliteit 2015 11pnt

Peer-to-peer learning in een internationale context: worden schoolleiders voortgezet onderwijs geinnspireerd door buitenlandse studiereizen?samen met collega Gerben Zonneveld deed ik in opdracht van de VO-academie onderzoek naar buitenlandse ervaringen van schoolleiders. Download het onderzoeksrapport via de link: http://www.vo-academie.nl/files/1214/0595/3464/Onderzoeksverslag_Met_andere_ogen_kijken.pdf

‘Collegiale visitatie, een sympathiek en krachtig instrument’, deel 1 in Basisschoolmanagement jrg 26, nr. 8, november 2012, pag. 14-17 en deel 2 in jrg 27, nr. 1, januari 2013, pag.20-22. Downloaden:

Collegiale visitaties (BasisschoolManagement november 12) HK (deel 1) en

Collegiale visitaties (BasisschoolManagement januari 13) HK (deel 2)

‘Tien tips voor een succesvolle visitatie’ (in) Van Twaalf tot Achttien12, nr 4, pag 36-37. Downloaden:    10 tips voor visitatie VTT12_nr4_p36-37

‘Hoe bereidt de school zich voor op een visitatie?’ (in) Schoolmanagement Totaal 2012, maart 2012, pag. 30-31. Downloaden: Hoe bereidt de school zich voor op een visitatie – HK

‘Bezoek met een opdracht. Over visitaties’ (in) Schoolmanagement Totaal 2011, december 2011, pag. 10-12. Downloaden: Artikel Visitaties door HK.

Bezoek met een opdracht. Boekje over collegiale visitatie in het voortgezet onderwijs. In opdracht van de VO-Raad. Verschenen: november 2011, tweede druk maart 2012.

Kwaliteitszorg in actie. In opdracht van het Steunpunt ZZS van de VO-Raad, 2010. Downloaden:http://www.vo-raad.nl/publicaties/brochures/kwaliteitszorg-in-actie.

met José Hofman en Adri van der Meij, ‘De kracht van visitatie’ (in) Meso Magazine 151, december 2006, pag. 25-28. Dowloaden: De kracht van visitatie.

‘Bestuur van kwaliteit en kwaliteit van bestuur in het beleid van de Besturenraad’ (in) A.M.L. van Wieringen, J.G.F. Veldhuis, H. Klifman e.a. redactie, Kwaliteit van besturen, besturen van kwaliteit. Voorburg 1998, pag. 5-16.

‘Kwaliteit in tien stellingen’(in) Bulletin, Unie voor Christelijk Onderwijs, jrg 24, oktober 1995, pag. 17-19.

‘Kwaliteits-blabla’ (in) Bulletin Unie voor Christelijk Onderwijs, jaargang 22, februari 1994, pag. 9-11.

‘Hoe realiseert school eigen doelstellingen?’ (in) Trouw 3 december 1993.

‘Kwaliteit versus identiteit?’ (in) School en Wet nr. 7/8, juli/augustus 1993, pag. 142 – 149.

Kwaliteit: het schoolbestuur een zorg. Voorburg 1991. (serie Bouwstenen voor beleid, nr. 10).

met G.H. Voortman, ‘Kwaliteitsbewaking door de scholen zelf! Een alternatief voor centrale eindtermen’ (in) Bulletin. Tijdschrift voor documentatie van en bezinning op het christelijk onderwijs 17 (1989) nr. 4/5, pag. 25-28.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren