Falend toezicht in semipublieke organisaties?

De kop boven dit verhaal is tegelijk de titel van het boek dat er in besproken wordt. De titel speelt in op de actualiteit. Iedere regelmatige krantenlezer kent de voorbeelden: IJsselmeerziekenhuizen, Vestia, Amarantis, InHolland, Rochdale, Philadelphia….. En iedereen...

Waar is de raad van toezicht?

Het was te verwachten: de verschijning van boeken waarin de opkomst, groei en bestuurlijke positie van raden van toezicht in de non profitsector aan de orde wordt gesteld. Vooral het recente disfunctioneren in spraakmakende zaken roept de vraag op of we met dit...