Goede vragen 2.0

Velen die zitting hebben in bestuurlijke organen vinden het belangrijk dat daarin ‘de goede vragen’ worden gesteld. Men bedoelt dan ‘goede vragen’ als metafoor voor zaken die er op dat niveau toe doen met weglating van alles wat daar niet toe behoort. Zaken die ertoe...