Waar is de raad van toezicht?

Het was te verwachten: de verschijning van boeken waarin de opkomst, groei en bestuurlijke positie van raden van toezicht in de non profitsector aan de orde wordt gesteld. Vooral het recente disfunctioneren in spraakmakende zaken roept de vraag op of we met dit...