Leiden met liefde

Er vinden de laatste paar jaar forse verschuivingen plaats in de bestuurlijke organisatie van ons onderwijs. Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs hebben deze verschuivingen achter de rug, het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs volgen in...