Over ‘kwaliteit’ en de metamorfose van een woord

Kwaliteit komt van het Latijnse qualitas. Qualitas is een belangrijke term uit de klassieke logica en was in het werk van Aristoteles, de grondlegger van die logica, een van de belangrijkste zogenoemde ‘categorieën’. Door deze categorieën zijn we in staat dingen van...

De zwarte zwaan

Kun je een boek schrijven over wat we niet weten? Ja, dat is heel goed mogelijk. De geschiedenis van de filosofie bevat er velen. Steeds opnieuw stelden filosofen indringend de vraag hoe zeker we kunnen zijn van hetgeen we menen vast te weten. En altijd zochten ze...