Mooie recensie

Op 23 januari j.l. mocht ik een uur over ‘taal’ verzorgen in de Kring kwaliteitsmedewerkers van de PO-raad, een netwerk van overwegend staffunctionarissen die op bovenschools niveau verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitszorg. Natuurlijk zijn allereerst...