Lea Dasberg, een populaire pedagoge

Het wat oudere Nederlandse onderwijsvolk zal zich haar herinneren. Het pedagogisch idool van de jaren ’80 – ’90: de aan haar rolstoel gekluisterde maar o zo levendige Lea Dasberg. Siep Kooi schreef onlangs een boek over hun vriendschappelijke relatie gedurende...