Tag Archives: taal

Taal op oorlogspad

Het waren vier fantastische dagen!  Neen, niet als interimmer ergens op de ICT-afdeling van een kantoor, maar als gast van de zusters Clarissen in Megen, al bijna dertig jaar mijn vaste retraiteplek. Vier dagen met actieve participatie in de vieringen … Continue reading

Share
Posted in Reflecties | Tagged , | 1 Comment

Schept taal werkelijkheid? Zo ja, wat voor soort dan?

Oproep: wie heeft suggesties voor interessante literatuur? Ik heb jaren gewerkt als extern adviseur van directeuren, bestuurders en toezichthouders, met name in het onderwijs. De contacten waren talig van aard en dus niet gericht op bijvoorbeeld digitale operationele systemen. Een opdrachtgever … Continue reading

Share
Posted in Reflecties | Tagged , , | 1 Comment

Open Mind (continued) Nr. 118 En telkens valt er een kwartje

Van huis uit ben ik neerlandicus en filosoof. December 1977 studeerde ik af aan het roemruchte Instituut voor Neerlandistiek van de UvA, in maart 1978 aan de Centrale Interfaculteit  van de Vrije Universiteit (een behoorlijk cultuurverschil tussen die twee instituten … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , , | 1 Comment

Open Mind (continued) Nr. 79 Taal kan scheiden, de goede bestuurder weet te verbinden

Het is hier al vaker aan de orde geweest: taal doet ertoe. In deze column opnieuw veel aandacht voor taal, of beter: voor de werking van taal op relaties tussen mensen die allen voor dezelfde zaak staan en voor dezelfde … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , | 1 Comment

Open Mind (continued) Nr. 74 Zinvol veranderen van het onderwijslandschap

Het heeft er alle schijn van dat ons onderwijslandschap als gevolg van krimp fors aan het veranderen is. In allerlei regio’s zijn schoolbesturen met elkaar in gesprek om een gemeenschappelijk beeld te vormen over de feiten en over de uitdagingen … Continue reading

Share
Posted in Open Minds | Tagged , , , , | Leave a comment