AANBOD EN AGENDA


AGENDA

27 maart 2023: Begeleiding terug- en vooruitblik bestuur en raad van toezicht OSZG, Haarlem

14 maart 2023: Begeleiding raad van toezicht Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven

13 februari 2023: Begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht Sententius te Etten (besloten bijeenkomst)

31 januari 2023: Inleiding bij de opening van de struiktuin, management-tweedaagse KONOT (besloten bijeenkomst)

2 november 2022: Training verzorgen voor visitatoren Lucas Onderwijs

januari 2022: ‘Ode aan De Bedoeling’, voor Bureau de Bedoeling

maart 2021: Tekst video ‘Welkom’ (in opdracht van Eduvier, Lelystad)

4 maart 2021: Workshop over filosofie van management (naar aanleiding van Oneerbiedige wijsbegeerte van management van Loek Schönbeck), Bureau de Bedoeling

januari 2021: video ‘Vertrouwen’

tekst Vertrouwen

Youtube link naar de video: Vertrouwen

17 maart 2020: ‘Cicero leest Covey’. Rotary Leidschendam-Voorburg-Voorschoten.

9 maart 2020: ‘Cicero leest Covey’, over taal in management. Lucas Onderwijs (Lucas Academie), Den Haag.

23 januari 2020: ‘Taal als tool’. Kenniskring kwaliteit, PO-raad.


AANBOD:

Zin om Harm Klifman uit te nodigen in uw (management)team, uw huisacademie o.i.d.?

Hieronder wat mogelijkheden.

  1. Rondetafelgesprek over het specifieke karakter van populaire managementboeken.

In een open dialoog wisselen we van gedachten over vragen als ‘wat maakt dat populaire managementboeken zo populair zijn?’, ‘wat zijn de specifieke kenmerken van dit genre boeken?’, ’hoe serieus moet ik deze boeken eigenlijk nemen?’, ‘wat is de functie van populaire managementboeken?’ , ‘welke betekenis geef ik hier elf aan, en doen anderen dat ook?’

2. Tien brillen voor het lezen van een managementboek.

’Cicero leest Covey’ leent zich uitstekend voor workshops ‘retorische analyse van managementboeken’. Hoe herken je de retorische kunstgrepen die auteurs gebruiken om hun managementinzichten over het voetlicht te brengen?

In deze workshop krijgen deelnemers oog voor: het inspelen op emoties (ethos en pathos), de typische logica in het betoog van de auteur (logos), het gebruik van stijlmiddelen als beeldspraak, vergelijkingen, parabels, acroniemen, alliteraties en zo meer. 

Deelnemers kunnen een eigen managementboek meenemen als ‘testmateriaal’.

Geheim: na de workshop zal het lezen van een managementboek nooit meer hetzelfde zijn.

3. Taalfilosofie voor managers

In deze interactieve workshop ga ik in op taalverschijnselen waar iedereen van heeft gehoord en ook gebruik van maakt, maar eigenlijk niet weet waarom en hoe. Zoals: 

  • Wat is dat ook al weer: een metafoor? Hoe werken die? Wanneer is de metafoor op zijn best? En ja natuurlijk vooral: wat zijn de populairste metaforen in management?
  • Hoe ga ik ontspann omgaan met een dilemma?
  • Moet ik bang zijn voor een paradox?
  • Is taal slechts een schakel in de keten van stimulus en respons? Of is taal meer dan dat en kan ik door taal de blik op de werkelijkheid veranderen? 
  • Oxymoron: een mooi woord, maar waar staat dat voor? en wat het mogelijk?
  • Spreek ik in de eerste persoon enkelvoud (‘ik’) of kies ik voor het meervoud (‘wij’)? En zo ja, waarom en met welk effect?
  • Wat zijn dat: ‘taalhandelingen’? Maak ik daar zelf ook gebruik van? Ja dus!

In deze presentaties geef ik een mix van filosofie en taalwetenschap  en bespreek ik met de deelnemers voorbeelden uit hun eigen professionele domein.

4. Gesproken column

Wil je de studiedag met je team afsluiten met een gesproken column? Laat je verrassen door een welluidende review waarin vanuit een onverwacht perspectief wordt teruggeblikt op jullie werk.

5. Credo

Je wilt een korte tekst waarin de essentie van jouw organisatie wordt verwoord op een wijze die ontdaan is van elk jargon, een tekst die voor iedereen onmiddellijk helder is en die uitspreekt: ‘zo willen we zijn’. Kortom, een tekst die werkelijk inspireert.

6. Leesplezier

Graag ga ik met groepen (onderwijsteams, bibliotheekmedewerkers, leeskringen en dergelijke) in gesprek over het plezier van lezen: welke ervaringen kunnen we met elkaar delen, lukt het om in het gesprek het wezen van het plezier met elkaar te ‘vangen’?